Satelitní přijímače

Satelitní komplet je soubor komponent sestavený tak, že pomocí něj lze přijímat programy ze satelitu. Satelitní komplety obsahují satelitní přijímač, konvertor, parabolu, koaxiální kabel a f-konektory.

Vlastní příjem probíhá takto. Na parabolu dopadá signál z družice, která jej svým tvarem směřuje do svého ohniska. V ohnisku je připevněný LNB, který signál zachycuje a posílá na výstupy. Z výstupů je signál dále šířen koaxiálním kabelem osazeným F-konektory do přijímače. V přijímači se veškerá přijatá data zpracovávají a dle uživatelských pokynů posílají do televizoru a dalších zařízení. Satelitní přijímač je tak nejdůležitější komponentou satelitního kompletu.

Satelitní přijímač DreamBox

Comments are closed.